Geschokt en bedroefd ontvingen wij het bericht, dat

Menno Willemse

zaterdagavond door een ongeval is overleden. Menno  was rustend lid van onze club.

Wij wensen zijn familie de komende tijd veel sterkte toe, om dit grote verlies te dragen.

Leden, vrijwilligers en bestuur v.v. Noordhoek.