Betreft: Corona maatregelen vanaf 29 september 2020 (vanaf 18.00 uur)

Beste vereniging,

In de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge van 28 september jl. is duidelijk
geworden dat landelijk strengere corona maatregelen gaan gelden omdat het aantal besmettingen
en ziekenhuisopnames snel toeneemt. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte
en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de
economie op slot te doen. Deze maatregelen hebben ook invloed op uw vereniging.

Richtlijnen
Op de website van de rijksoverheid kunt u alle maatregelen nalezen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegenhet-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven
Ook hebben wij een infographic waarin alles is samengevat als bijlage bij deze brief gevoegd. Deze
maatregelen gelden in ieder geval voor de komende 3 weken.

De landelijke richtlijnen zijn duidelijk, wij wijken hier in Moerdijk niet vanaf. Daarom zult u van ons
geen apart protocol ontvangen maar deze brief met daarin de voor u belangrijkste zaken uitgelicht:

• Sportkantines zijn gesloten;
• Voor sportactiviteiten is de reguliere sluitingstijd van toepassing;
• Alle sportactiviteiten zijn zonder publiek. Dit geldt dus niet alleen voor wedstrijden maar ook
voor trainingen;

Het is aan u om de landelijke richtlijnen door te vertalen voor uw vereniging en sportaccommodatie.
Wij adviseren u om hierover duidelijk te communiceren met uw leden, vrijwilligers en bezoekers.

Ten slotte
We hebben er alle vertrouwen in dat we er in gezamenlijkheid in slagen om onze inwoners op een
veilige manier te laten sporten. De informatie in deze brief kunt u ook terugvinden op onze website
www.moerdijk.nl. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen met
Jeroen Strootman van SenW Moerdijk, Jeroen.Strootman@senw-moerdijk.nl. Wij denken graag met
u mee.

Met vriendelijke groet,

Namens Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
de gemeentesecretaris,
ir. J.C. Slagboom Gemeente Moerdijk