De Gedragscode van v.v.Noordhoek

1.v.v.Noordhoek wil een goede gastheer zijn.

Elftalleiders en trainers stellen zich voor aan de begeleiders van de tegenpartij en aan de scheidsrechter. Bij een thuiswedstrijd wordt deze gasten een consumptie aangeboden op kosten van de club, hen de weg gewezen naar de kleedlokalen, aangegeven waar er ingetrapt kan worden, en verteld op welk veld er gespeeld gaat worden. Na de wedstrijd bedankt de elftalleider zowel de begeleiders van de tegenpartij als de scheidsrechter, ongeacht het verloop van de wedstrijd.

2. Een ieder dient zich sportief te gedragen.

Je moet tegen je verlies kunnen, en accepteren dat een ander beter is. We proberen met elkaar, in teamverband, een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten. Na afloop van de wedstrijd wordt te allen tijde een hand gegeven aan de tegenstander en de scheidsrechter. Om een wedstrijd goed te laten verlopen zijn er regels nodig, en dus moeten we een beslissing van scheidsrechter, grensrechter of leider ook altijd accepteren. Aandacht hebben voor fair-play en respect voor leiders, spelers, scheidsrechter en toeschouwers is een must. Discriminatie zal nooit worden getolereerd. Spelers aanmoedigen en enthousiast meeleven mag, maar het moet wel op een positieve en sportieve manier geschieden.

3. Duidelijkheid en openheid staan voorop in alle geledingen binnen de club.

De verhoudingen onderling moeten helder zijn. De verantwoordelijkheid van alle vrijwilligers moet voor iedereen duidelijk zijn: wie kan ik waarop aanspreken. Belangrijk is om zo consequent mogelijk te zijn en altijd doordacht te handelen (eerst tot 10 tellen!). Ook de grens van ieders verantwoordelijkheid moet duidelijk zijn. Iedereen houdt zich aan de geldende huisregels, zowel uit als thuis. Het is een teamsport, waarbij in een elftal bepaalde afspraken worden gemaakt waar iedereen zich aan dient te houden. Je bent onderdeel van een team en het team rekent op je.

4. Het bevorderen van de saamhorigheid, gezelligheid en zelfwerkzaamheid.

Binnen de club worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Het moet ook langs de lijn gezellig zijn, aanmoedigen van spelers of vrijwilligers bij hetgeen ze voor de club doen is belangrijk, de boel afkraken is altijd fout. We zijn samen een club. De vrijwilligers stellen de leden in staat om hun sport zo goed mogelijk te beoefenen. Hierbij is alle hulp zeer welkom en inspanningen worden zeer gewaardeerd. De kleedlokalen worden te allen tijde netjes achter gelaten, alle afval gaat in de prullenbak, en er wordt uiteraard niks gesloopt. Ook buiten wordt het sportpark schoon gehouden, het afval hoort in de prullenbak.