v.v.Noordhoek 1947 tot 1997

Het allereerste begin.

De historie van het Noordhoeks voetbal begint in het jaar 1937, toen NVV werd opgericht. Men speelde niet in KNVB-verband, maar vriendschappelijk tegen o.a. SVC en Virtus. Er was in die tijd een eerste, een tweede en een jeugd-elftal en de clubkleuren waren gele shirts en zwarte broeken.
Men speelde op een wei die eigendom was van dhr. Stoop en die lag in wat nu heet plan ‘De Hoop’. In 1943 was de situatie zo, dat door de oorlog het risico te groot werd om in het open veld te voetballen. Daarnaast bleven veel mensen weg uit ‘het lof’om naar het voetballen te gaan kijken,wat voor de toenmalige pastoor Martens aanleiding was om er bij de verhuurder op aan te dringen de huur op te zeggen. Door deze omstandigheden werd NVV in 1943 ontbonden.

Na de oorlog zagen oud-leden van NVV geen kans om een nieuwe Voetbalvereniging op te richten, door o.a. geldgebrek en tegenwerking van de kerk.
In 1946 werd de KAJ (de Kajotters) opgericht, en deze vereniging nam toen het initiatief tot heroprichting van de voetbalvereniging. In samenwerking met Pastoor van Hoek, zelf een grote voorstander van voetbal in Noordhoek, werd A. Stoop overgehaald zijn wei opnieuw te verhuren aan de voetbalvereniging; de huurprijs bedroeg destijds f 15,- per maand. Door geldgebrek werden de oude materialen van NVV gebruikt, hoewel deze in zeer slechte staat verkeerden.
De uiteindelijke oprichtingsvergadering vond plaats op 23 juni 1947 in Café van Sprundel.

Het bestuur bestond uit: voorz. Th. Jongmans, secretaris P. Veeken penningmeester M. Broos, vice-voorzitter M. Nagtzaam en commissaris Ant. Kouters.
Men besloot om zo snel mogelijk aan de KNVB-competitie te gaan deelnemen. Daarvoor was men wel verplicht om statuten samen te stellen en een officiële naam aan te nemen. Omdat de competitie op korte termijn zou beginnen moest men binnen enkele dagen de statuten inleveren. Deze werden dan ook in 1 weekend met de hand geschreven door H.Broos en P.Veeken.
Naar een idee van pastoor van Hoek werd als naam opgegeven: RIASTO (=Rooms In Alles, Sportief Toch Opgewekt). Vanwege het te roomse karakter werd deze naam door de KNVB afgewezen. Men adviseerde toen om als naam aan te nemen, de tweede keus R.K.V.V.N. (Rooms Katholieke Voetbal Vereniging Noordhoek).
Als clubkleuren werden gekozen een wit shirt en zwarte broek. Het inleggeld bedroeg f1,50 voor 16 jaar en ouder en f0,50 voor jonger dan 16 jaar. De contributie bedroeg 15 cent per week voor ouder dan 16, en 10 cent voor jonger dan 16 en 5 cent voor jonger dan 14 jaar. Het entreegeld voor een wedstrijd werd vastgesteld op 30 cent en voor kinderen 10 cent. Het aantal opgegeven leden bedroeg 27 van 16 jaar en ouder en 5 van jonger dan 16 jaar. Hierdoor kon men met twee elftallen aan de competitie gaan deelnemen.

……-1960

Op 21-03-1948 werd het eerste elftal in zijn eerste seizoen kampioen in de 2e klasse van de onderafdeling na een 10-1 zege op ZVB II en promoveerde daardoor naar de 1e klasse. De huldigingswedstrijd hiervoor werd gespeeld tegen Olto. Het 2e elftal eindigde in zijn eerste seizoen op een 4e plaats.

Het jaar daarna eindigde het 1e elftal na een moeilijk begin toch nog enkele plaatsen van onderen. Dit seizoen werd voor het eerst deelgenomen met een jeugdelftal,met als leider C. Paantjes. Tijdens de vergadering van 23-06-1949 kwam naar voren dat men soms niet wist welke spelers in welk elftal moesten spelen. Daarom werd het
volgende besloten :‘De opstelling zal tijdens de competitie donderdag- avond worden opgehangen’. De spelers moesten vroeger zelf zorgen dat het veld in orde was, en bij elke thuiswedstrijd 2 kopjes meebrengen voor de thee, waarvan 1 voor de tegenstander. Zo nu en dan werden de spelers er op gewezen de spijkers goed in de schoenen te slaan, daar dit gevaarlijk was voor de tegenstander en schadelijk voor de bal.

In 1951 werden zowel het 1e als het 2e elftal kampioen. Het 2e werd kampioen, doordat Oudemolen 2 winstpunten in mindering kreeg door het staken van de wedstrijd: Oudemolen 2 – Gastel 3. In datzelfde jaar werd bij de bond voor het eerst een 3e elftal opgegeven. In 1954 werd het 1e elftal opnieuw kampioen door vooral de laatste wedstrijden sterk te spelen. Het aantal leden bedroeg slechts 34 waarvan 23 actief; dus maar krap 2 elftallen.

Van 1950 tot 1955 werden trainingen gegeven door Adr. Paantjes in de gymzaal van het schooltje. Pas in 1955 werd de eerste officiële trainer Dhr. Voermans uit Roosendaal aangesteld als trainer van het 1e en 2e elftal. In 1955 kwam er ook een nieuw terrein beschikbaar bij J. Mulders, waarop in 1956 een kleedlokaal werd gezet.

Het 1e elftal werd op 22-04-1956 kampioen in de eerste klasse afdeling Noord-Brabant. Promotie naar de 4e klasse kwam nadat er in de daaropvolgende promotie-
wedstrijd werd gewonnen van vv SAB.

In ’57-’58 werd het 2e elftal kampioen, de vereniging telde toen 54 leden.

In 1958 werd de heer van Peer als trainer ontslagen omdat een opkomst van 3 leden van het eerste en 1 van het 2e elftal voor f 10,- per
avond weggegooid geld was. De toenmalige voorzitter nam toen zelf de training voor zijn rekening. Toch werd datzelfde seizoen nog een poging gedaan een andere trainer
aan te trekken.Als eventuele kandidaten werden genoemd: de heren van Vuren, Verstaai en Knobel, die later nog bondscoach van het Nederlands elftal zou worden. Deze poging bleef echter zonder gunstig resultaat, omdat f17,50 een bedrag was dat door de vereniging niet was op te brengen. Uiteindelijk werd op 16-06-1959 dhr. Mackenbach als trainer benoemd.

Het jaar 1959 stond in het teken van het 12 ½ jarig bestaan. Dat jaar ging de gebruikelijke feestavond niet door; ter compensatie had het eerste elftal nieuwe shirts gekregen, in de kleuren rood met een witte V. Het seizoen ’58-’59 stond voor de rest ook in het teken van degradatie van het 2e elftal en een lezing die halverwege het seizoen werd gehouden door de toen zeer bekende sportcriticus en reporter Leo Pagano, die veel belangstelling trok.

In 1959-’60 behaalde het 2e elftal een keurige 2e plaats, het 1e elftal gaf het dat jaar minder goed af. Zo ontstond er een conflict tijdens de wedstrijd tegen Oudemolen en werd de wedstrijd Gastel – Noordhoek een kwartier voor tijd gestaakt wegens vechten. De KNVB besliste dat deze wedstrijd op 5-5-1960 alsnog moest worden
uitgespeeld op het veld van Noordhoek, waarbij Gastel met 9 en Noordhoek met 10 spelers mocht aantreden. De stand 1-1 werd door ons 1e in die 15 minuten omgebogen in een 4-1 winst. Aan het einde van van zijn jaarverslag schreef de toenmalig secretaris het volgende citaat: “Dit zijn in het kort de voornaamste feiten van
de afgelopen 12 maanden. Het is ongetwijfeld een jaarverslag wat afwijkt van de gebruikelijke vormgeving, maar ondergetekende meent zich te mogen permitteren, gezien de uitzonderlijke toestand van onze Vereniging in de afgelopen competitie, op deze wijze deze z.g. zwarte bladzijde uit de historie op schrift te stellen.

Degradatie

Na de competitie 1961-1962 degradeerde het 1e elftal na een verblijf van 6 jaar in de 4e klasse KNVB naar de 1e klasse afdeling
Noord-Brabant. Voor het eerst sinds 3 jaar speelde er weer een juniorenelftal in de B-klasse en behaalde daarin een mooie 2e plaats.

Voor het seizoen 1962-1963 werd dhr.Luyten uit Breda aangetrokken als nieuwe trainer. Korte tijd later werd hij echter weer ontslagen wegens de slechte opkomst tijdens de trainingen; gemiddeld 4½ persoon. Na een uitzonderlijk strenge winter en een langgerekt competitieverloop ontsnapte het 1e elftal aan opnieuw degraderen
door de beslissings-wedstijd tegen VOV met 2-3 te winnen in de 3e verlenging,het 2e elftal eindigde derde van onderen. Aan het eind van het seizoen telde de vereniging 45 leden en was er een batig saldo van fl. 1042,55 Op de jaarvergadering van 23 juli 1963 werden tijdens de pauze consumptiebonnen en sigaretten beschikbaar gesteld door personen die bijzonder tevreden waren met het behoud van het eersteklasserschap. Een jaar later bleek dit voor niets te zijn geweest, omdat het 1e elftal 2e van onderen eindigde en daardoor degradeerde naar de 2e klasse onderafdeling.Het 2e elftal eindigde op de laatste plaats.

In het seizoen 1965-1966 gold er voor het eerst een legitimatieplicht voor de spelers. Tijdens het seizoen 1966-1967 telde de vereniging 56 leden en werd
naast 2 senioren-elftallen voor het eerst met 2 jeugdelftallen aan de competitie deelgenomen. Het jaarverslag van de penningmeester over dit seizoen vertoonde een
nadelig saldo van fl 245,87,wat te wijten was aan een grote achterstand bij het innen van de contributie.

Gedurende het seizoen 1967-1968 beschikte onze vereniging niet over een eigen voetbalveld. Het 1e elftal, de B-junioren en de pupillen speelden hun wedstrijden in Standdaarbuiten. Het 2e elftal en de A-junioren speelden in Klundert. Veel dank ging in die tijd uit naar onze zusterverenigingen SVC en OLTO voor het gebruik van hun velden.

Op 08-05-1967 staken onze seniorenelftallen de Noordzee over om een wedstrijd te spelen tegen FC Bournemouth.
Men klopte deze Engelse tegenstander met 5-3. Ondanks dat men tijdens de wedstrijd alles had gegeven, gaf men tijdens de terugreis nog net iets meer……

Nieuwe Sportpark

In het bijzijn van vele dorpsbewoners en een aantal genodigden werd op 17 augustus 1968 het nieuwe voetbalterrein geopend door de
hoogedelgestrenge heer C.Manders,lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. De openingswedstrijd tegen SVC eindigde in een 3-3 gelijkspel.
Het aantal leden was inmiddels gegroeid tot 81. In het seizoen 1968-1969 was Lauran Reuvers voor het laatste jaar trainer,omdat hij vanwege zijn werk naar Waspik moest verhuizen. Zijn opvolger was dhr.Van Loenhout,leraar op de lagere school. In 1970 volgde dhr. Rommens dhr. Van Loenhout op als trainer.
Het ledental steeg dat jaar naar 140, wat mede te danken was aan het aansluiten van de damesvoetbalclub bij onze vereniging. Voor het eerst was er in 1970-1971 geen elftallencommissie meer, en werd de samenstelling van de elftallen voortaan door de trainer en secretaris gedaan. Later gedurende het seizoen 1972-1973, zou de commissie nog even terugkomen. Men hield het echter na 2 seizoenen definitief voor gezien.

De jeugd

In het seizoen 1973-1974 behaalden de B-Junioren het kampioenschap. Twee beslissingswedstrijden tegen VES brachten het elftal in de top B-klasse. Het seizoen daarop behaalde men in deze zware klasse opnieuw het kampioenschap door de verlenging van de beslissings- wedstrijd tegen RBC met een 3-1 overwinning af te sluiten. Een sensationeel hoogtepunt in de geschiedenis van onze vereniging was een feit. Ondanks het gemis van enkele spelers werd er op het aansluitende Brabants kampioenschap geen slecht figuur geslagen door onder meer tegen NAC gelijk te spelen.

Noordhoek stoot door.

In 1976 promoveerde het 1e elftal onder leiding van dhr. Timp naar de 1e klasse afdeling Noord-Brabant. In 1977 vond er wederom een trainingswissel plaats. Dhr.Timp werd na 2 jaar opgevolgd door Dhr. C. Hazen uit Fijnaart. In het seizoen 1977-1978 werd voor het eerst gebruik gemaakt van een 2e veld en werd er goedkeuring verleend voor de uitbreiding van de kleedaccomodatie. Na een verblijf van 19 jaar in de onderafdeling promoveerde het 1e elftal naar de 4e klasse in het seizoen 1980-1981. Het eerste jaar in de 4e klasse was voor onze vereniging een erg moeilijk jaar, mede doordat we uitkwamen in de klasse 4F tegen veelal clubs uit Breda en omstreken.Met slechts 10 punten minder dan kampioen Jeka stelde het 1e elftal pas op de laatste competitiedag het 4e klasserschap veilig. Doordat de clubs uit Breda weinig of geen publiek meebrachten was het ook financieel een slecht seizoen. Dit werd echter de jaren hierna een stuk beter, omdat het eerste vanaf het seizoen 1982-1983 inde klasse 4G speelde, met daarin een aantal schitterende derby’s zoals Oudemolen, Hoeven e.d.

kampioenschap 1976

Kampioenselftal 1976

1985-1997

Bij aanvang van het seizoen 1985-1986 konden we voor het eerst beschikken over het nieuwe trainingsveld dat door de gemeente Klundert werd aangelegd.Ook werd in de loop van het seizoen de nieuwe licht installatie in gebruik genomen. Seizoen 1986-1987 werd een jaar met zowel hoogte als diepte punten. Aanleiding tot het grootste diepte punt vormde het staken van de wedstrijd Steenbergen-Noordhoek. De wedstrijd werd gestaakt omdat scheidsrechter Johny Meeusen gemolesteerd zou zijn.(wat overigens bijzonder meeviel). Jammer genoeg gebeurde dit net nadat de scheidsrechters organisatie COVS maatregelen van de KNVB had geeist tegen het stijgende aantal molestaties. Zodat het zelfs zover kwam dat het geval op de TV ter sprake kwam. Het gevolg van alles was dat 2 spelers voor langere tijd geschorst werden en we 2 punten in mindering kregen. Vervelender was dat t.g.v. dit alles enkele spelers hun lidmaatschap opzegden. Het hoogtepunt van het seizoen vormde het 40-jarige jubileum. De feestweek die hiervoor aan het einde van het seizoen gehouden werd, was mede door de uitstekende organisatie prima geslaagd. In het seizoen 1988-1989 moest de laatste wedstrijd gewonnen worden om zeker te zijn van behoud van het 4e klasseerschap. Die laatste wedstrijd moest echter tegen RSV gespeeld worden, die bij winst kampioen zou zijn. Ondanks dat Noordhoek won,zou RSV toch kampioen worden omdat de concurrenten ook allen verloren.

Aan het einde van het seizoen 1991-1992 werd voor de 3e keer een feesttent weggezet door de activiteitencommissie. Dankzij het goede weer, maar ook b.v. de verkiezing van “de Sterkste Man” werd dit weekend een groot succes. Tijdens een zelfde weekend in 1994 werd voorzitter Theo Vermeulen door de burgemeester van Klundert benoemd tot “Ridder in de orde van Oranje Nassau”. Deze onderscheiding heeft hij vooral te danken aan zijn meer dan 40-jarige lidmaatschap van de vereniging,gepaard gaande met de door hem beklede bestuurlijke functie gedurende die jaren.

Na een groot aantal jaren van betrekkelijke rust was er in het jaar 1996-1997 weer een beetje comotie. Het betrof hier een probleem tussen een 1e elftal speler en de trainer. Doordat de rest van de spelers de kant van deze speler kozen, besloot trainer Jan Dirken de laatste wedstrijden niet meer als trainer te fungeren.Een hoogtepunt van dit seizoen was dat V.V. Noordhoek haar 50 jarige bestaan mocht vieren,echter niet met een mooi kado; het 1e elftal zou dit jaar degraderen. Een zware taak stond de nieuwe trainer te wachten: Na 50 jaar was V.V.Noordhoek weer terug bij af……

Bron: Jeroen Veeke