Sponsorbeleid v.v. Noordhoek

Sporten is gezond, vormt een bindend element in onze maatschappij en levert naast plezier ook ontspanning. Kortom, sport neemt een belangrijke plaats in binnen onze samenleving. Dit geldt ook voor de Noordhoekse gemeenschap, waarin voetbalvereniging Noordhoek een sleutelrol vervult door het aanbieden van de mogelijkheid om te voetballen, aan zowel de inwoners van Noordhoek zelf als aan geïnteresseerde vanuit de wijde omgeving.

Sponsors vormen een grote ondersteuning voor sportverenigingen, die de vele kosten waarmee zij in aanraking komen niet enkel door contributies kunnen laten dekken. Zo ook voor v.v. Noordhoek, die dankzij haar sponsors even als een toegankelijke ook een aantrekkelijke vereniging kan zijn voor één ieder die zich in en rondom onze velden wil vermaken en/of een sportieve prestatie wil neerzetten.

V.V. Noordhoek voert daarom een actief sponsorbeleid, waarin zij opzoek is naar sponsors die de vereniging een warm hart toe dragen en daarnaast willen steunen. Dit kan doormiddel van financiële middelen, materialen en dienstverleningen.

Natuurlijk is sponsoring geen eenrichtingsverkeer. Waar voor sommige sponsors het plezier van sponsoring al volstaat, is v.v. Noordhoek in staat om andere sponsors diverse commerciële communicatiemogelijkheden richting haar leden en bezoekers aan te bieden, die direct of indirect voortvloeien uit de sportbeoefening. Op deze wijze kunnen sponsors:

– door middel van publiciteit relevante doelgroepen bereiken;
– hun naamsbekendheid vergroten;
– maatschappelijke betrokkenheid tonen, wat zal leiden tot een versterking van het imago.

De diverse mogelijkheden die v.v. Noordhoek biedt aan haar sponsors om zich aan de vereniging te binden bestaan uit:

– Kleding sponsor;
– Sponsor van een reclamebord;
– Adverteerder op onze website.

Voor meer informatie kunt u terecht in het submenu “Sponsor worden