Naam Functie E-mail Telefoon
 R. Teuwsen  Voorzitter cindy.richard@ziggo.nl 06 22946846
 A. van Kouwenhoven  Commissielid famkouwenhoven@hotmail.com 0168 404510
 P. Kouters  Commissielid pkouters@home.nl 0168 403693
06 30939191
 J. ten Hove  Commissielid jm.tenhove@ziggo.nl 06 51019932