Disclaimer

Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. v.v.Noordhoek is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website.

v.v.Noordhoek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden.v.v. Noordhoek behoudt zich het recht de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde en de netiquette.

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s op de website worden door v.v.Noordhoek slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. 

v.v.Noordhoek garandeert niet dat de inhoud van deze website correct en betrouwbaar is, dat de website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen.

Het is aan u niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt, te wijzigen, vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen.